top of page

שירותים

שלב 1

מו״מ ותיאום בין הדיירים:

 • פגישה בין בעלי החברה לדיירים

 • קבלת הסכמה של בעלי הזכויות בבניין לבנייה במתווה הריסה ובניה

 • הצגת תוכניות רעיוניות של הדירות החדשות

 • חתימה על הסכם התקשרות בין בנייני משולמי בע"מ לבין הדיירים

Handshake

1

שלב

הייזום

שלב 2

הסדרי רישוי וליווי בנקאי:

 • מינוי נציגות דיירים שתלווה את התהליך שלאחר החתימה

 • תכנון אדריכלי מפורט, הגשת הבקשה לרשות המקומית, בתוספת הדמיות ותכנון קונסטרוקטיבי על ידי מהנדס מוסמך

 • תשלום אגרת הבניה

 • קבלת היתר בניה

Signing Contract

2

שלב התכנון

שלב 3

התמורה לבעלי הדירות:

 • דירה חדשה גדולה משלט הדירה הקיימת, בעלת מפרט משודרג ומתקדם

 • תוספת של מרפסת שמש

 • חניון תת-קרקעי בו תוקצה לכל דירה חניה רגילה לכל דירה (לא במכפיל ולא במתקן אוטומטי)

 • בנין יוקרתי עם לובי מפואר

IMG_5132.jpg

3

שלב הביצוע

 • מה זה תמ"א 38?"
  תוכנית מתאר ארצית 38, אושרה בשנת 2005 ומתייחסת למבנים שנבנו לפני פרסום התקן לעמידה ברעידות אדמה בשנת 1980. תמ"א 38/1 הינה תוכנית לחיזוק מבנים קיימים, בעוד תמ"א 38/2 הינה תוכנית להריסה ובניית בניין חדש. חברת "בנייני משולמי" מבצעת פרוייקטים מסוג הריסה ובניה בלבד. כך דיירנו נהנים מבניין חדש הכולל מערכות חדשניות אשר נבנה לפי תקנים מודרניים ועמיד לשנים רבות.
 • מה ההבדל בין תמ"א לפינוי-בינוי?"
  פרוייקטי תמ"א מבוצעים ברמת הבניין הבודד ולעיתים נקראים גם "התחדשות בניינית", בעוד שפרוייקטי פינוי- בינוי מתייחסים למתחמים הכוללים מספר בניינים ישנים ותוכנית שלמה למתחם הכוללת גם שיפור תשתיות עירוניות.
 • מה מקבלים בדירה החדשה?
  בנין חדש הכולל מעליות, חניונים, מרפסות שמש, מערכות חדשות ומתקדמות ומפרט משודרג. הריסה ובניה מחדש מאפשרים לנו לבנות בתים ירוקים, שקטים, יעילים ובריאים יותר.
 • מה ההבדל בין יזם לקבלן ולמה לבחור ביזם שהוא גם הקבלן המבצע?
  ריכוז התכנון, תהליך אישורו וביצועו בחברה אחת מאפשרים ניהול מיטבי של הפרוייקט. ריכוז האחריות, קשרי העבודה וגמישות הביצוע מובילים לקבלת היתרים באופן מהיר, לשימור ידע ולליווי צמוד של הפרוייקט במתן פתרונות הנדסיים ואדריכליים. לדיירנו כתובת אחת ויחידה למענה לכל צרכיהם במהלך ולאחר הבניה בכל התחומים, ללא צורך בחיפוש אחר גורמים שונים.
bottom of page